22.02.2024
Začiatok o 17.30
Faustova sieň, Stará radnica

zuzana.kesanova@mmb.sk

Diskusia na tému šesťdesiatych rokov v Bratislave z hľadiska urbanizmu a architektúry.

Múzeum x Súčasnosť: (Ne)udržateľné ikony // diskusia

Šesťdesiate roky predstavujú pre Bratislavu z hľadiska urbanizmu a výstavby dôležité obdobie. Architektúra sa posunula od historizujúceho socialistického realizmu k hľadaniu nového výrazu a reflexii medzinárodného diania. V meste započala výstavba sídlisk a okrem ambicióznych urbanistických plánov vznikli aj viaceré reprezentačné budovy. Tieto diela silnej generácie architektov však dnes pre mnohých nesú negatívne nánosy minulosti. Často sa hovorí o ich búraní, no z hľadiska udržateľnosti ani z pohľadu formovania kultúrnej identity krajiny nejde o vhodné riešenie. 

O možných prístupoch a riešeniach sa budú rozprávať architektka a teoretička Monika Bočková z oddelenia architektúry Historického ústavu SAV a architekt Adam Gajdoš, ktorý je spoluzakladateľom združenia Archtung a iniciátorom projektu Ikony.   

Vstupenky v predaji v pokladnici Starej radnice alebo na GoOut.net: https://goout.net/sk/muzeum-x-sucasnost-ne-udrzatelne-ikony/szovpvw/

______ 

Múzeum x súčasnosť je formát otvárajúci otázky o fenoménoch, ktoré mali v rôznych historických obdobiach rôznu dôležitosť pre spoločnosť. Niektoré z nich prešli zásadným vývojom, zmenili sa do novšej, súčasnejšej podoby a priniesli nám výzvy, s ktorými sa potrebujeme vysporiadať a naučiť žiť. Iné sa menia pomaly aj napriek tomu, že svet naokolo sa mení rýchlo. Ich podoby, vývoj a spoločenský vplyv už dokážeme porovnať a zhodnotiť, o čo sa budeme snažiť s pozvanými hosťami a hostkami v dvojmesačných intervaloch.   

 

 

 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube