01.08.2021 - 31.08.2021
Múzeum mesta Bratislavy

+421 259 100 811
+421 259 100 847
mmba@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne hygienické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

Múzeum žije / Program august 2021

Leto v múzeu. Prinášame na verejné priestranstvo aj do interiérov MMB živý program.

MÚZEUM DEJÍN MESTA - STARÁ RADNICA

Ako sa hrali naši...
Interaktívna výstava historických hračiek

Trvanie: 12. 12. 2020 – 9. 1. 2022, výstavná sieň MMB
Autorka výstavy: Marta Janovíčková, autorky interaktívnej časti: Beáta Husová, Martina Pavlikánová
Vstupné 2,00 €

Jedinečná interaktívna výstava historických hračiek z depozitára Múzea mesta Bratislavy. Kurátorka výstavy Marta Janovíčková vybrala takmer 1600 najkultovejších hračiek od konca 19. storočia po koniec 20. storočia. S niektorými sa môžete hrať a zabávať v zväčšenej podobe v interaktívnej časti výstavy.

Nepela / Krasokurčuliar samotár
Výstava o fenomenálnom krasokorčuliarovi

Trvanie: 22. 2. 2021 – 29. 8. 2021, Múzeum dejín mesta - Stará radnica, kurátorka výstavy: Zdenka Letenayová
Vo výstavných priestoroch v suteréne Múzea dejín mesta v Starej radnici pripravilo Slovenské olympijské a športové múzeum v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy výstavu o fenomenálnom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi. Výstava prezentuje nášho Ondreja, ako ho volali všetci fanúšikovia ešte v čase jeho najväčšej slávy. Dňa 22. januára 2021 si verejnosť pripomenula jeho 70. narodeniny.

 

MÚZEUM HISTORICKÝCH INTERIÉROV APPONYIHO PALÁC
Krása každodennosti

Výber secesie zo zbierok Múzea mesta Bratislavy  

Trvanie: 11. 6. 2021 – 31. 10. 2021
Autorky výstavy: Marta Janovíčková, Zuzana Francová, Múzeum historických interiérov.
Vstupné podľa platného cenníka.

Múzeum mesta Bratislavy sprístupňuje prezentáciu výberu secesných zbierkových predmetov pri príležitosti Svetového dňa secesie. Bohatú ponuku predstavujú unikátne kusy skla, porcelánu, keramiky až po zbierky secesného mobiliáru. Ťažisko secesie spočíva v dekoratívnom a úžitkovom umení, ktoré je aj základom našej výstavy. Jej cieľom je ponuka estetického zážitku z predmetov, ktoré, podobne ako v dobe svojho vzniku, môžu aj človeku súčasnosti poskytnúť možnosť odpútať sa od reality a preniesť sa do sveta nádherných línií a tvarov.

 

HRAD DEVÍN
História nie je otrava. Hovoria Dunaj i Morava

Trvanie: do  31. 10. 2021
Autorky výstavy: Katarína Harmadyová, Zuzana Faboková.
Výstava o histórii hradu Devín od praveku až po novovek je určená pre deti aj dospelých. Návštevníkom predstavuje významné historické míľniky tohto výnimočného miesta. Ponúka dejiny hradu bez dlhých textov a nudných panelov. 7000 rokov sa zmestilo na niekoľko metrov štvorcových výstavnej plochy a návštevník ich môže prežiť za pár minút, počas ktorých sa stihne „zapojiť“ do stredovekej bitky, poskladať si rímskeho legionára alebo sa odfotiť s Ľudovítom Štúrom.

Zmena programu vyhradená.

1. – 31. 7. 2021 / denne okrem pondelka
Historický tábor na Devíne
Hrad Devín
Vstupné podľa platného cenníka

 • Prehliadku hradu Devín spestrí pre všetkých návštevníkov aj toto leto populárny Historický tábor na Devíne. Počas celého júla čakajú v čase otváracích hodín na hostí okrem zaujímavého programu aj interaktívne stanovištia: rytierske hry, edukačný stan s historickými artefaktmi a historická strelnica.
7.  8. 2021 / 10.00 – 18.00
Rytieri na Devíne - Uhorsko
Hrad Devín
Vstupné: základné 8,00 €, zľavnené 4, 00 €, rodinné 17,00 €
 • Prvá augustová sobota sa v podaní Tovarišstva starých bojových umení ponesie v duchu vpádov tureckej armády do Uhorska. Akú stopu zanechali boje Osmanov a kresťanov na slovenskom území? Aké reálne historické osobnosti z tohto obdobia si môžeme pripomenúť? Čím bola turecká armáda tak výnimočná, že sa jej darilo dlhodobo vnášať nepokoj až na "horné Uhorsko"? Toto všetko a omnoho viac sa dozviete v sobotu 7. augusta na hrade Devín.
 • Čerešničkou na torte - alebo orieškom na tureckom mede - bude rytiersky turnaj, kde si sily zmerajú zástupcovia tureckej a uhorskej strany.
 
10. 8. 2021 / 17:30
Šermiari v Starej radnici
Nádvorie Starej radnice
Vstupné: dospelí 3,00 €, deti 2,00 €, rodinné 5,00 €, vstupenky v predaji pred predstavením na nádvorí Starej radnice
 • Príďte si vychutnať šermiarsko-divadelné pásma v podaní skupiny historického šermu Manu Forti, ktoré pútavým spôsobom sprostredkúvajú históriu Bratislavy a blízkeho regiónu na prelome 16. a 17. storočia. Bratislava bola korunovačným mestom, jednou z metropol Habsburskej ríše, v jej uliciach sa miešala európska história a malé každodenné príbehy obyčajných ľudí. Súčasťou interaktívneho programu, plného akcie, historických kostýmov a zaujímavých rekvizít, budú štylizované šermiarsko-divadelné vystúpenia, komentované ukážky oživenej histórie, súťaže a hry s historickou tematikou, zamerané najmä na deti a ďalší sprievodný program.
 • Zmena programu vyhradená. V prípade silného dažďa je predstavenie zrušené.
 
13. 8. 2021 / 17.00
Hummel v Edinburghu
Intermediálne dielo – hudobná inscenácia
Faustova sieň, vstup z nádvoria Apponyiho paláca
Vstupné 3,00 €, vstupenky je možné zakúpiť v predpredaji v pokladni Starej radnice alebo na https://goout.net/sk/muzeum-mesta-bratislavy/vzgckd/
 • Predstavte si deväťročného chlapca z Bratislavy, ktorý sa volá Johann Nepomuk Hummel. Tento malý drobec má hodiny klavíra vo Viedni u slávneho majstra Wolfganga Amadea Mozarta a ako desaťročný sa vyberie so svojím otcom na koncertné turné po celej staručkej Európe a cestuje s ním cez Prahu, Berlín, Drážďany, Hannover, Londýn až do Edinburghu. Jeho otec napísal z týchto ciest denník a my sme sa rozhodli podľa tohto denníka vytvoriť divadelnú hru a zahrať vám o tom všetkom bábkové divadlo. Príďte sa pozrieť, ako sa zo znudeného a lenivého princa Georgea z Edinburghu stane vďaka  malému Hummelovi usilovný človek a ako začne rozumieť kráse hudby.
 
17. 8. 2021 / 14.30
Tajomstvá Gerulaty
Múzeum Antická Gerulata Rusovce
Vstupné 1,50 €
 • Pozor, šliapete po histórii! Interaktívny vzdelávací program pre rodiny s deťmi prezradí malým aj veľkým množstvo zaujímavých informácií o niekdajšom rímskom kastele Gerulata. Návštevníci sa zoznámia s Avitom, hrdinom, ktorý reálne pôsobil v Gerulate. Spoločne objavíme tajomstvá votívnych oltárov a stél. Publikum sa naučí nové slová, ktoré v našom jazyku nenájdete. To všetko v atraktívnom priestore jednej z najvýznamnejších rímskych pamiatok na Slovensku, obklopenej krásnou prírodou.
 
19. 8 . – 21. 8. 2021 / 20.00
Bratislavské divadelné noci / 3. ročník
Ešte jeden zázrak / Štvrtá tretina / Pliagy a hnusoby
Nádvorie Starej radnice
Vstupné 17,00 € (základné), 15,00 € (študent/senior), 8,00 € (ZŤP), vstupenky v predaji na inviton.eu
 • Bratislavské divadelné noci vznikli na základe myšlienky vytvorenia stabilnej divadelnej scény, poskytujúcej priestor pre zdieľanie kultúrnych zážitkov aj počas letných divadelných prázdnin. Dramaturgia podujatia je zameraná na historické prieniky a udalosti spojené s Bratislavou a jej spoločnosťou z hľadiska multikulturalizmu, migrácie, literárnych námetov a historických udalostí. Program 3. ročníka je zložený zo štyroch autorských hier Túlavého divadla, v auguste uvidia diváci na Nádvorí Starej radnice tri rôzne hry v priebehu troch večerov.  
 • 19. 8. 2021 / Ešte jeden zázrak. Táto hra je správou o slovenskej krajine a o všetkom, čo jej roky patrilo ešte pred tým, než skutočnou slovenskou krajinou bola. Vo výpravnej inscenácii s pesničkami vás za jednej temnej noci zavedieme do kraja niekde za Viedňou, ktorý je síce v tom čase zvaný Hornými Uhrami, raz však bude aj Slovenskom.
 • 20. 8. 2021 / Štvrtá tretina. Kabaretné predstavenie je inšpirované netypickou témou pre divadlo – témou športu. „V dnešnej postfaktickej dobe vraj už nie je pravda nikde – okrem športových výsledkov. Alebo sa dajú aj tie relativizovať?! Jedno mužstvo tvrdí, že to bolo 4:3, druhé naznačuje, že ide o hoax a súperov  výmysel.“ (J. Nvota)
 • 21. 8. 2021 / Pliagy a hnusoby. Členovia spoločnej domácnosti sa stretávajú po celom dni, aby na prvý pohľad naplnili rutinu normálne fungujúcej rodiny. Z idylky večerného stolovania ich vytrhne zavedenie mimoriadnych opatrení v rámci šírenia neznámej nákazy. Táto absurdná situácia demaskuje vzťahy v rodine a skutočné životy jej členov, o ktorých tí ostatní nemajú ani tušenie.
 
19. 8. 2021 / 19.00
Odhalenie a posvätenie obelisku Jozefovi Könyökimu
Ondrejský cintorín
 • Múzeum mesta Bratislavy v spolupráci s Maďarským kultúrnym inštitútom a OZ Bratislavské rožky pripravuje slávnostné odhalenie obelisku – náhrobného kameňa – na počesť a pamiatku Jozefa Könyökiho, zakladateľa a dlhoročného riaditeľa Múzea mesta Bratislavy. Könyöki (1829 - 1900) bol osobnosťou, ktorá vynikala vo viacerých oblastiach techniky, kreslenia, archeológie. Pôvodnou profesiou reštaurátor a profesor kreslenia patril medzi zakladateľov Okrášľovacieho spolku v Prešporku, legendárneho združenia zlepšujúce verejné priestory v meste. Od roku 1868 stál ako prvý kustód celých 32 rokov na čele Múzea mesta Bratislavy, svojou prácou sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj nielen múzea ale aj celého mesta. Na základe jeho diela ho možno zaradiť k významným osobnostiam aj v rámci európskeho kontextu.
 
 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube