Nová výzva / hrad Devín

 

Nová výzva / hrad Devín

 
17.09.2021 - 11.10.2021
Lehota na predloženie cenovej ponuky je
11. október 2021 do 13.00 
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná1
815 18 Bratislava

Výzva - riešenie návštevníckej infraštruktrúry v areáli hradu Devín

Kreatívne riešenie informačno-navigačného systému, ako aj doplnkovej infraštruktúry v areáli hradu Devín.

RIEŠENIE NÁVŠTEVNÍCKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V AREÁLI HRADU DEVÍN

Je súčasťou cezhraničného projektu s názvom Kultúrne mosty cez rieku Morava. Predmetom plnenia zákazky je riešenie návštevníckej infraštruktúry v areáli hradu Devín nachádzajúceho sa v mestskej časti Bratislava-Devín, a to jednak návrh kreatívneho riešenia informačno-navigačného systému, ako aj doplnkovej infraštruktúry v areáli hradu, ktorý patrí k najvýznamnejším historickým a archeologickým lokalitám na Slovensku. Pozostáva z dvoch základných častí, ktoré sú vzájomne prepojené:

  • Prvá časť zahŕňa modernizáciu informačného a navigačného systému hradu a jeho prispôsobenie potrebám súčasného návštevníka.
  • Druhá časť rieši dobudovanie doplnkovej infraštruktúry v areáli hradu so zameraním na jednoduché prvky, ktoré spríjemnia pobyt návštevníkom hradného areálu a umožnia pohodlnejší vstup do jeho priestorov (odpočinkové zóny – zatienený prístrešok/altánok, pikniková zóna, úprava vstupného priestoru do areálu hradu).

Výzva sa týka predloženia cenovej ponuky na spracovanie výtvarného (grafického) a dizajnového návrhu určených prvkov informačno-navigačného systému vrátane technickej špecifikácie pre jednotlivé prvky a spracovanie architektonickej štúdie doplnkovej infraštruktúry v areáli hradu s nadväzujúcimi stupňami projektovej dokumentácie.

Lehota na predloženie cenovej ponuky je 11. október 2021 do 13.00 

V rámci prípravy cenovej ponuky je možné absolvovať prehliadku areálu hradu Devín a konzultáciu k informačnému a navigačnému systému a dobudovaniu návštevníckej infraštruktúry.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je nielen predložená ponuková cena (K1), ale aj kvalita (K2) v pomere 40 : 60 (K1 : K2). Súčasťou posudzovania kvalitatívneho kritéria K2 bude hodnotenie portfólia referenčných projektov a profesijný prístup.

Bližšie informácie o vyhlásenej výzve a predmete zákazky nájdete v jednotlivých dokumentoch.

Veríme, že nás naša výzva zaujme a zapojíte sa do súťaže.

 

 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube