06.12.2023
Začiatok o 10.00
Stará radnica
Faustova sieň

michal.augustovic@mmb.sk

Pozývame Vás na vedecký seminár venovaný pamiatkovej obnove Michalskej veže v rokoch 2021 až 2022.

Generálna rekonštrukcia Michalskej veže začala 19. júla 2021. Pamiatková obnova bola ukončená v decembri 2022 a po odstránení nedorobkov bola stavba definitívne skolaudovaná v júni tohto roka. Rekonštrukcia bola príležitosťou pre odbornú reflexiu v oblasti architektúry, histórie, archivistiky, či pamiatkovej starostlivosti. Mnohé z týchto poznatkov predstavia prednášajúci v pestrom výbere príspevkov.

Seminár sa uskutoční v stredu 6. 12. 2023 vo Faustovej sieni v Starej radnici.

Vstup zdarma.

 

PROGRAM SEMINÁRU:

9.30 – 10.00 // Registrácia
10.00 – 10.10 // Otvorenie
 

I. BLOK // 10.10 – 11.40                                     

10.10 – 10.30
✹ Jozef Haľko: Ikonografia svätého Michala na našom území
 
10.30 – 10.50
✹ Miroslav Baranek: Oprava Michalskej veže v roku 1845 v (ne)známych prameňoch
 
10.50 – 11.10
✹ Martina Jelínková: Chudomelka na Michalskej veži: generálna oprava objektu ako dobový doklad
 
DISKUSIA // 11.10 – 11.40
PRESTÁVKA NA OBED // 11.40 – 13.00


II. BLOK // 13.00 – 14.50                                        
 
13.00 – 13.20
✹ Patrik Baxa: Niekoľko nových informácií z histórie Michalskej veže získaných výskumom písomných zdrojov 
 
13.20 – 13.40
✹ Zuzana Zvarová: Pamiatkový výskum Michalskej veže
 
13.40 – 14.00
✹ Karol Ďurian a Ľubor Suchý: Strecha Michalskej brány a jej obnova – nové poznatky z pamiatkového výskumu z rokov 2018 až 2021
 
DISKUSIA // 14.00 – 14.30
PRESTÁVKA NA KÁVU // 14.30 – 14.50
 

III. BLOK // 14.50 – 16.00                                      
 
14.50 – 15.10
✹ Eva Falbová: Metodický prístup k obnove Michalskej veže
 
15.10 – 15.30 
✹ Andrej Jaroš: Komplexná rekonštrukcia NKP Michalskej veže v Bratislave prostredníctvom dotácie Obnovme si svoj dom 1.5

 

ZÁVEREČNÁ DISKUSIA // 15.30 – 16.00

 

Hlavným organizátorom podujatia je Múzeum mesta Bratislavy.

Partnerom podujatia je Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube