PUBLIKÁCIE

PUBLIKÁCIE

BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2022, ročník 34
BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2022, ročník 34

Autor:

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2023

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 288

ISBN: 978-80-89636-56-3

ISSN: 2586-0011

BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2022, ročník 34 je venovaný životnému jubileu Marty Janovíčkovej, významnej múzejníčke, celoživotnej kurátorke a dlhoročnej vedúcej pracovníčke MMB. Po úvodnej časti s osobným pohľadom jej dlhoročných spolupracovníčok*kov na jej profesionálne pôsobenie nasleduje jedenásť odborných štúdií, ktoré reflektujú oblasti odbornej práce Marty Janovíčkovej.

BRATISLAVA. Zborník Múzea mesta Bratislavy 2021 ročník 33
BRATISLAVA. Zborník Múzea mesta Bratislavy 2021 ročník 33

Autor:

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2023

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 310

ISBN: 978-80-89636-54-9

ISSN: 2586-0011

Zväzok ročenky Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy s číslom 33 je súborom odborných článkov, materiálov a štúdií z pera kolektívu autorov a autoriek, týkajúce sa tém súvisiacich s históriou Bratislavy a zároveň odbornou činnosťou MMB. Príkladom je odborný materiál o histórii strešnej konštrukcií Michalskej veže a jej obnove, štúdia na tému nemeckej okupácie Bratislavy od vypuknutia SNP po november 1944, či odborné zhodnotenie hračiek od Vladimíra Kompánka v zbierkach MMB.

BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019, ročník 31
BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019, ročník 31

Autor:

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2020

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 335

ISBN: 978-80-89636-42-6

ISSN: 2586-0011

Zborník MMB je profilovým vedeckým periodikom múzea. Prvých 9 čísel vyšlo v rokoch 1965 – 1976. Po dlhšej prestávke sa vydávanie zborníka obnovilo v jubilejnom roku 1998, kedy vyšiel 10. zväzok. Bol príspevkom k oslavám 130. výročia vzniku Múzea mesta Bratislavy. Zborník Múzea mesta Bratislavy Bratislava, 31. ročník otvára novú dekádu svojej existencie s redizajnom autora Petra Nosáľa.

Zborník s vročením 1919 ponúka príspevky odborných zamestnancov MMB: Jaroslava Schmidtová, Ľudovít Mathédesz a Milan Sedlár sú spoluautormi štúdie Archeologický výskum v Rusovciach na Tehelnom hone v roku 2018: nález rímskej tehlovej hrobky; Katarína Harmadyová pripravila štúdiu s provokujúcim názvom Prečo spáchať samovraždu na Devínskom hrade?, Zuzana Francová do ročenky prispela  druhou časťou štúdie Sklo 17. a 18. storočia v zbierkach Múzea mesta Bratislavy a pozdravný článok k významnému životnému jubileu historičky farmácie a našej kolegyne Márie Antolíkovej; bibliografický súpis publikačnej činnosti Márie Antolíkovej do zborníka pripravila Monika Šurdová, ktorá je i autorkou spomienkového textu Za Ľubicou Vrabcovou, etnologičkou a vedúcou oddelenia dokumentácie MMB v rokoch.

BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2022, ročník 34
BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2022, ročník 34

Autor:

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2023

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 288

ISBN: 978-80-89636-56-3

ISSN: 2586-0011

BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2022, ročník 34 je venovaný životnému jubileu Marty Janovíčkovej, významnej múzejníčke, celoživotnej kurátorke a dlhoročnej vedúcej pracovníčke MMB. Po úvodnej časti s osobným pohľadom jej dlhoročných spolupracovníčok*kov na jej profesionálne pôsobenie nasleduje jedenásť odborných štúdií, ktoré reflektujú oblasti odbornej práce Marty Janovíčkovej.

BRATISLAVA. Zborník Múzea mesta Bratislavy 2021 ročník 33
BRATISLAVA. Zborník Múzea mesta Bratislavy 2021 ročník 33

Autor:

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2023

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 310

ISBN: 978-80-89636-54-9

ISSN: 2586-0011

Zväzok ročenky Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy s číslom 33 je súborom odborných článkov, materiálov a štúdií z pera kolektívu autorov a autoriek, týkajúce sa tém súvisiacich s históriou Bratislavy a zároveň odbornou činnosťou MMB. Príkladom je odborný materiál o histórii strešnej konštrukcií Michalskej veže a jej obnove, štúdia na tému nemeckej okupácie Bratislavy od vypuknutia SNP po november 1944, či odborné zhodnotenie hračiek od Vladimíra Kompánka v zbierkach MMB.

BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019, ročník 31
BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019, ročník 31

Autor:

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2020

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 335

ISBN: 978-80-89636-42-6

ISSN: 2586-0011

Zborník MMB je profilovým vedeckým periodikom múzea. Prvých 9 čísel vyšlo v rokoch 1965 – 1976. Po dlhšej prestávke sa vydávanie zborníka obnovilo v jubilejnom roku 1998, kedy vyšiel 10. zväzok. Bol príspevkom k oslavám 130. výročia vzniku Múzea mesta Bratislavy. Zborník Múzea mesta Bratislavy Bratislava, 31. ročník otvára novú dekádu svojej existencie s redizajnom autora Petra Nosáľa.

Zborník s vročením 1919 ponúka príspevky odborných zamestnancov MMB: Jaroslava Schmidtová, Ľudovít Mathédesz a Milan Sedlár sú spoluautormi štúdie Archeologický výskum v Rusovciach na Tehelnom hone v roku 2018: nález rímskej tehlovej hrobky; Katarína Harmadyová pripravila štúdiu s provokujúcim názvom Prečo spáchať samovraždu na Devínskom hrade?, Zuzana Francová do ročenky prispela  druhou časťou štúdie Sklo 17. a 18. storočia v zbierkach Múzea mesta Bratislavy a pozdravný článok k významnému životnému jubileu historičky farmácie a našej kolegyne Márie Antolíkovej; bibliografický súpis publikačnej činnosti Márie Antolíkovej do zborníka pripravila Monika Šurdová, ktorá je i autorkou spomienkového textu Za Ľubicou Vrabcovou, etnologičkou a vedúcou oddelenia dokumentácie MMB v rokoch.

BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2022, ročník 34
BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2022, ročník 34

Autor:

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2023

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 288

ISBN: 978-80-89636-56-3

ISSN: 2586-0011

BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2022, ročník 34 je venovaný životnému jubileu Marty Janovíčkovej, významnej múzejníčke, celoživotnej kurátorke a dlhoročnej vedúcej pracovníčke MMB. Po úvodnej časti s osobným pohľadom jej dlhoročných spolupracovníčok*kov na jej profesionálne pôsobenie nasleduje jedenásť odborných štúdií, ktoré reflektujú oblasti odbornej práce Marty Janovíčkovej.

BRATISLAVA. Zborník Múzea mesta Bratislavy 2021 ročník 33
BRATISLAVA. Zborník Múzea mesta Bratislavy 2021 ročník 33

Autor:

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2023

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 310

ISBN: 978-80-89636-54-9

ISSN: 2586-0011

Zväzok ročenky Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy s číslom 33 je súborom odborných článkov, materiálov a štúdií z pera kolektívu autorov a autoriek, týkajúce sa tém súvisiacich s históriou Bratislavy a zároveň odbornou činnosťou MMB. Príkladom je odborný materiál o histórii strešnej konštrukcií Michalskej veže a jej obnove, štúdia na tému nemeckej okupácie Bratislavy od vypuknutia SNP po november 1944, či odborné zhodnotenie hračiek od Vladimíra Kompánka v zbierkach MMB.

BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019, ročník 31
BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019, ročník 31

Autor:

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2020

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 335

ISBN: 978-80-89636-42-6

ISSN: 2586-0011

Zborník MMB je profilovým vedeckým periodikom múzea. Prvých 9 čísel vyšlo v rokoch 1965 – 1976. Po dlhšej prestávke sa vydávanie zborníka obnovilo v jubilejnom roku 1998, kedy vyšiel 10. zväzok. Bol príspevkom k oslavám 130. výročia vzniku Múzea mesta Bratislavy. Zborník Múzea mesta Bratislavy Bratislava, 31. ročník otvára novú dekádu svojej existencie s redizajnom autora Petra Nosáľa.

Zborník s vročením 1919 ponúka príspevky odborných zamestnancov MMB: Jaroslava Schmidtová, Ľudovít Mathédesz a Milan Sedlár sú spoluautormi štúdie Archeologický výskum v Rusovciach na Tehelnom hone v roku 2018: nález rímskej tehlovej hrobky; Katarína Harmadyová pripravila štúdiu s provokujúcim názvom Prečo spáchať samovraždu na Devínskom hrade?, Zuzana Francová do ročenky prispela  druhou časťou štúdie Sklo 17. a 18. storočia v zbierkach Múzea mesta Bratislavy a pozdravný článok k významnému životnému jubileu historičky farmácie a našej kolegyne Márie Antolíkovej; bibliografický súpis publikačnej činnosti Márie Antolíkovej do zborníka pripravila Monika Šurdová, ktorá je i autorkou spomienkového textu Za Ľubicou Vrabcovou, etnologičkou a vedúcou oddelenia dokumentácie MMB v rokoch.

#MuzeumMestaBratislavy