PUBLIKÁCIE

PUBLIKÁCIE

BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019, ročník 31
BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019, ročník 31

Autor: Daniel Hupko

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2020

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 335

ISBN: 978-80-89636-42-6

ISSN: 2586-0011

Cena: 3.00 €

Citácia:  Hupko, Daniel (ed.). Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019 roč. 31. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy 2020. 335 str. ISBN 978-80-89636-42-6.

Zborník MMB je profilovým vedeckým periodikom múzea. Prvých 9 čísel vyšlo v rokoch 1965 – 1976. Po dlhšej prestávke sa vydávanie zborníka obnovilo v jubilejnom roku 1998, kedy vyšiel 10. zväzok. Bol príspevkom k oslavám 130. výročia vzniku Múzea mesta Bratislavy.
Zborník Múzea mesta Bratislavy Bratislava, 31. ročník otvára novú dekádu svojej existencie s redizajnom autora Petra Nosáľa.

Zborník s vročením 1919 ponúka príspevky odborných zamestnancov MMB: Jaroslava Schmidtová, Ľudovít Mathédesz a Milan Sedlár sú spoluautormi štúdie Archeologický výskum v Rusovciach na Tehelnom hone v roku 2018: nález rímskej tehlovej hrobky; Katarína Harmadyová pripravila štúdiu s provokujúcim názvom Prečo spáchať samovraždu na Devínskom hrade?, Zuzana Francová do ročenky prispela  druhou časťou štúdie Sklo 17. a 18. storočia v zbierkach Múzea mesta Bratislavy a pozdravný článok k významnému životnému jubileu historičky farmácie a našej kolegyne Márie Antolíkovej; bibliografický súpis publikačnej činnosti Márie Antolíkovej do zborníka pripravila Monika Šurdová, ktorá je i autorkou spomienkového textu Za Ľubicou Vrabcovou, etnologičkou a vedúcou oddelenia dokumentácie MMB v rokoch ....

BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019, ročník 31
BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019, ročník 31

Autor: Daniel Hupko

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2020

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 335

ISBN: 978-80-89636-42-6

ISSN: 2586-0011

Cena: 3.00 €

Citácia:  Hupko, Daniel (ed.). Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019 roč. 31. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy 2020. 335 str. ISBN 978-80-89636-42-6.

Zborník MMB je profilovým vedeckým periodikom múzea. Prvých 9 čísel vyšlo v rokoch 1965 – 1976. Po dlhšej prestávke sa vydávanie zborníka obnovilo v jubilejnom roku 1998, kedy vyšiel 10. zväzok. Bol príspevkom k oslavám 130. výročia vzniku Múzea mesta Bratislavy.
Zborník Múzea mesta Bratislavy Bratislava, 31. ročník otvára novú dekádu svojej existencie s redizajnom autora Petra Nosáľa.

Zborník s vročením 1919 ponúka príspevky odborných zamestnancov MMB: Jaroslava Schmidtová, Ľudovít Mathédesz a Milan Sedlár sú spoluautormi štúdie Archeologický výskum v Rusovciach na Tehelnom hone v roku 2018: nález rímskej tehlovej hrobky; Katarína Harmadyová pripravila štúdiu s provokujúcim názvom Prečo spáchať samovraždu na Devínskom hrade?, Zuzana Francová do ročenky prispela  druhou časťou štúdie Sklo 17. a 18. storočia v zbierkach Múzea mesta Bratislavy a pozdravný článok k významnému životnému jubileu historičky farmácie a našej kolegyne Márie Antolíkovej; bibliografický súpis publikačnej činnosti Márie Antolíkovej do zborníka pripravila Monika Šurdová, ktorá je i autorkou spomienkového textu Za Ľubicou Vrabcovou, etnologičkou a vedúcou oddelenia dokumentácie MMB v rokoch ....

BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019, ročník 31
BRATISLAVA Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019, ročník 31

Autor: Daniel Hupko

Miesto vydania: Bratislava

Vydané: 2020

Vydavateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Počet strán: 335

ISBN: 978-80-89636-42-6

ISSN: 2586-0011

Cena: 3.00 €

Citácia:  Hupko, Daniel (ed.). Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy 2019 roč. 31. Bratislava: Múzeum mesta Bratislavy 2020. 335 str. ISBN 978-80-89636-42-6.

Zborník MMB je profilovým vedeckým periodikom múzea. Prvých 9 čísel vyšlo v rokoch 1965 – 1976. Po dlhšej prestávke sa vydávanie zborníka obnovilo v jubilejnom roku 1998, kedy vyšiel 10. zväzok. Bol príspevkom k oslavám 130. výročia vzniku Múzea mesta Bratislavy.
Zborník Múzea mesta Bratislavy Bratislava, 31. ročník otvára novú dekádu svojej existencie s redizajnom autora Petra Nosáľa.

Zborník s vročením 1919 ponúka príspevky odborných zamestnancov MMB: Jaroslava Schmidtová, Ľudovít Mathédesz a Milan Sedlár sú spoluautormi štúdie Archeologický výskum v Rusovciach na Tehelnom hone v roku 2018: nález rímskej tehlovej hrobky; Katarína Harmadyová pripravila štúdiu s provokujúcim názvom Prečo spáchať samovraždu na Devínskom hrade?, Zuzana Francová do ročenky prispela  druhou časťou štúdie Sklo 17. a 18. storočia v zbierkach Múzea mesta Bratislavy a pozdravný článok k významnému životnému jubileu historičky farmácie a našej kolegyne Márie Antolíkovej; bibliografický súpis publikačnej činnosti Márie Antolíkovej do zborníka pripravila Monika Šurdová, ktorá je i autorkou spomienkového textu Za Ľubicou Vrabcovou, etnologičkou a vedúcou oddelenia dokumentácie MMB v rokoch ....

#MuzeumMestaBratislavy