Načo nám je múzeum?

Neformálny vzdelávací program

Načo nám je múzeum?

Neformálny vzdelávací program
01.01.2021 - 31.12.2021
utorok - piatok
začiatok o 10.00 h
Ateliér Múzeum má budúcnosť
Primaciálne nám.3
Stará radnica

+421 259 100 827
+421 917 617 780
ateliermmb@bratislava.sk
martina.pavlikanova@bratislava.sk
beata.husova@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne hygienické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

Načo nám je múzeum?

Neformálny vzdelávací program pre školy pozýva do múzea, do sveta minulosti.

Načo nám je múzeum?

Zážitkový neformálny program Načo nám je múzeum? zavedie návštevníka do útrob múzea. Dozvie sa v ňom ako vzniká múzeum a prečo sa ľudia v roku 1868 rozhodli založiť Múzeum mesta Bratislavy. Program predstaví zakladateľov múzea, jednotlivých riaditeľov. Zaujímavá je časť venovaná spracovávaniu zbierkových predmetov, teda všetkých predmetov, ktoré sú darované alebo zakúpené pre múzeum. Návštevník si vyskúša prácu kurátorov zbierok, spozná všetky zaujímavé profesie, ktoré sú zapojené do procesu múzea v časti: Kto je kto v múzeu? Sú tu spracované profesie pomocou originálnych vtipných ilustrácií renomovaného ilustrátora Miroslava Regitka. Ide o výtvarné spracovanie vybratých šestnástich profesií z prostredia múzea. Doplnkom sú stoličky označené číslami 1 – 16 a každá je pridelená jednej profesii. Návštevník má možnosť zosobniť sa s vybratou profesiou, posedieť si na stoličke a prečítať si náplň práce konkrétnej profesie na paneloch. Zhmotnené sú pomocou stoličiek, ktoré predstavujú jednotlivé profesie. Návštevník si na sadne a potom si pozrie, ktorej profesii patrí. 

Načo nám je múzeum?
Načo nám je múzeum?

Návštevník dostane možnosť pracovať aj so starými predmetmi, ktoré už dávno opustili domácnosti, no zároveň sa s nimi dá hrať a pochopiť ako niekedy slúžili človeku. Sú to "zbierkové predmety" na hranie. Spozná 11 tematických múzeí MMB ako aj ich objekty a zameranie. Tvorivo si ich vyskladá s pomocou pestrých vankúšikov, ktoré sú ušité podľa línií budov múzeí a majú v sebe zašifrované znaky. Účastníci programu opúšťajú v určitej chvíli ateliér a pokračujú v tvorivom poznávaní múzea v ďalšej časti priestorov expozície, kde sa môžu ďalej hrať. Kocky sú hodené je blok, ktorý oboznamuje publikum s desiatimi významnými objektami a v nich umiestnenými tematickými múzeami fungujúcimi pod spoločným menovateľom Múzeum mesta Bratislavy. Blok odkrýva farebnú a znakovú symboliku múzeí a ich obsah, ktoré sa dajú vyskladať do myšlienkových celkov.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube

Súvisiace udalosti

Hlavný partner