Príbeh Starej radnice

Neformálny vzdelávací program

Príbeh Starej radnice

Neformálny vzdelávací program
01.01.2021 - 31.12.2021
utorok - piatok
začiatok o 10.00 h
Ateliér Múzeum má budúcnsť
Stará radnica
Primaciálne nám. 3

+421 259 100 827
+421 917 617 780
ateliermmb@bratislava.sk
martina.pavlikanova@bratislava.sk
beata.husova@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne hygienické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

Príbeh Starej radnice

Neformálny vzdelávací program rozpráva o premenách Starej radnice na pozadí histórie obdobia vlády Ondreja III. a jeho privilégií, Žigmunda Luxemburského a jeho vplyvu na Bratislavu a Starú radnicu...

Príbeh Starej radnice – virtuálna hra s fyzickým rozhraním upozorňuje na civilnú stavbu unikátneho historického a pamiatkového významu.

Príbeh ukazuje zložitý stavebný vývoj a spojenie s historickými udalosťami, panovníkmi, podloženými záznamami mestských kníh, ale aj vplyv nových architektonických a umeleckých slohov ovplyvňujúcich vkus ľudí v konkrétnych obdobiach. Vytvára asociácie medzi reálnym a historickým vnímaním existencie Starej radnice ako výsledku komplexu historických na seba nadväzujúcich objektov cez dobrodružný príbeh Starej radnice. Príbeh Starej radnice vypovedá o historických udalostiach radnice a mesta. Vrství históriu os 14. storočia až po súčasnosť. 

 

Pracovné listy
 
 

Pozrite si tiež

Video
#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube

Súvisiace udalosti

Hlavný partner