Prechádzky s pánom Marqurtom

Neformálny vzdelávací program

Prechádzky s pánom Marqurtom

Neformálny vzdelávací program
03.01.2021 - 31.12.2021
utorok - piatok
začiatok o 10.00 h
Ateliér Múzeum má budúcnosť
Stará radnica
Primaciálne nám. 3

+421 259 100 827
+421 917 617 780
ateliermmb@bratislava.sk
martina.pavlikanova@bratislava.sk
beata.husova@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne hygienické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

Prechádzky s pánom Marquartom

Neformálny vzdelávací program nás zavedie na prechádzku s pánom Marquartom, tvorcom plánu Prešporku z roku 1765

Prechádzky s pánom Marquartom

Prechádzky s pánom Marquartom zavedú publikum do Prešporku / Bratislavy v 18. storočí a zoznámia ho s unikátnou mapou Bratislavy z roku 1765. Nikto nevie presne kto bol Michael Marquart, ale zanechal úžasnú mapu – Marquartov plán. Dodnes je uložený v Archíve mesta Bratislavy. Program využíva zväčšeninu tohto plánu, ktorý presne označuje všetky stavby na vtedajšom území Bratislavy. Účastníci sa tiež dozvedia, že malebné mesto Prešporok malo v roku 1765 vyše 22 ulíc a uličiek, vo vnútornom meste bolo okolo 206 domov, 58 obchodov a asi 300 dielní. Do mapy zakreslil 5 kostolov, 5 kláštorov, 3 kaplnky a radnicu, dokonca aj predmestia a podhradie, ktoré bolo vtedy samostatnou územnou jednotkou. Okrem mapy je výbornou pomôckou model, ktorý stvárňuje tú istú dobu trojrozmerne. Prepojením týchto dvoch pomôcok, publikum názorne pochopí ako vyzerala Bratislava počas vlády Márie Terézie.  

 

Počas programu účastníci spoznajú pána Marquarta a s ním na základe výberu aj mnohé významné objekty a ulice v historickom jadre mesta: Dóm sv. Martina, Michalskú vežu, Starú radnicu a Primaciálny palác, Apponyiho palác, palác Uhorskej kráľovskej komory / dnešná Univerzitná knižnica v Bratislave, Notre Dame – kláštor, kostol a školu, hradby, Ventúrsku ulicu a Morový stĺp. Vyberú sa na prechádzku po stopách Marquarta a spoznajú dôvernejšie históriu hlavného mesta v 18. storočí Uhorska a dnes hlavného mesta Slovenska. 

 

PROGRAMY PRE ŠKOLY
 
Ateliér Múzeum má budúcnosť ponúka interaktívne neformálne vzdelávacie programy pre všetky stupne a typy škôl – materské, základné, stredné a pre záujmové organizácie.
Programy v stálej ponuke sú zamerané na tematické múzeá MMB, zbierkové predmety prepojené s dejinami Bratislavy
Krátkodobé programy obsahovo vychádzajú z aktuálnych výstav realizovaných v MMB.
 
Programy sú v ponuke počas celého školského roka. Pre záujmové organizácie aj počas prázdnin. Na programy je potrebné objednať sa vopred.
 
Vstupné:
Školské skupiny (minimálne 10 osôb v skupine): 1,50 € / 1 osoba
Pedagogický sprievod: 0 €
 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube

Súvisiace udalosti