11.06.2021 - 31.10.2021
utorok - piatok
začiatok 10.00
Apponyiho palác Múzeum historických interiérov
Radničná 1, Bratislava
Apponyiho palác

+421 259 100 811
+421 259 100 856
mmba@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne hygienické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

Krása každodennosti / Výber secesie zo zbierok Múzea mesta Bratislavy

Výstava Krása každodennosti predstavuje výber secesných artefaktov reprezentujúcich umelecký názor obdobia okolo roku 1900 známeho aj pod názvom Belle Époque / krásna doba.

Múzeum mesta Bratislavy má vo svojich zbierkach množstvo predmetov, z ktorých mnohé doteraz neboli vystavené. Výstava Krása každodennosti predstavuje výber secesných artefaktov reprezentujúcich umelecký názor obdobia okolo roku 1900 známeho aj pod názvom Belle Époque / krásna doba. Jeho výrazovým prostriedkom sa stala secesia, ktorá sa ako umelecký štýl udržala až do 20. rokov 20. storočia.

Prezentácia secesie v MMB je pripravená pri príležitosti Svetového dňa secesie. Prvýkrát sa uskutočnil 10. júna v roku 2013 na podnet Múzea úžitkového umenia v Budapešti. Tento dátum je výročím úmrtia dvoch významných secesných architektov Antoniho Gaudího(1852 – 1926) a Ödöna Lechnera (1845 – 1914). Pôsobenie Lechnera je spojené aj s Bratislavou, podľa jeho návrhov sa realizovali dve významné secesné stavby: gymnázium na Grösslingovej ulici a Modrý kostolík.

Ťažisko secesie spočíva v dekoratívnom a úžitkovom umení, ktoré je aj základom našej výstavy. Jej cieľom je ponuka estetického zážitku z predmetov, ktoré, podobne ako v době svojho vzniku, môžu aj človeku súčasnosti poskytnúť možnosť odpútať sa od reality a preniesť sa do sveta nádherných línií a tvarov.

Tohtoročnou témou Svetového dňa secesie sú motívy zvierat, ktoré fascinovali umelcov svojimi tvarmi i farebnosťou. Na výstave budete mať možnosť vidieť aj viaceré artefakty inšpirované touto témou.

V Bratislave (niekdajšom Prešporku) sa secesia uplatnila v skromnejšej podobe a s istým oneskorením. Jej prejavy v architektúre odrážajú viedenské aj budapeštianske vplyvy a niekedy sú poznačené prvkami historizmu a eklekticizmu. Napriek istému pretrvávajúcemu konzervativizmu v oblasti vkusu sa secesné úžitkové i dekoratívne predmety rôzneho druhu a materiálového prevedenia stali súčasťou interiérov aj prešporských meštianskych domácností. Secesné výzdobné motívy sa čiastočne sa uplatnili aj na pohľadniciach zobrazujúcich dobovú atmosféru mesta, reklamách či na rôznych iných tlačiach. 

Výstava secesie  je inštalovaná v rokokovom Apponyiho paláci v rámci Múzea historických interiérov. Autorkami výstavy a kurátorkami zbierky sú Marta Janovíčková a Zuzana Francová. 

Prezentácia secesie v rokokovom paláci očami autoriek výstavy

Zuzana Francová, historička umenia

Výstava prezentuje materiálovo aj typologicky rozmanitý výber secesných artefaktov, ktoré boli do zbierok múzea nadobudnuté prevažne z bratislavských domácností. Obsahuje úžitkovo-dekoratívne predmety z rôznych materiálov: ukážky nábytku, hodiny, výrobky z keramiky, porcelánu, skla, striebra a iných kovov a odevné doplnky. Návštevníkom ponúka estetický zážitok z nevšedných tvarov, nádherných línií a motívov inšpirovaných svetom flóry a fauny a umožňuje tak nahliadnuť do sveta našich predkov žijúcich na prelome 19. a 20. storočia.

Marta Janovíčková, historička umenia

Výstava exponátov v štýle secesie predstavuje výber z pomerne rozsiahlej zbierky múzea. Ich zasadenie do rokokového paláca s expozíciou historických interiérov od konca 18. do konca 19. storočia je pokusom o konfrontáciu s umeleckými slohmi tohto obdobia s výtvarným názorom secesie. Tento štýl síce neprináša zásadné zmeny v podobe predmetov tvoriacich súčasť dobového života, výrazne sa však odlišuje dekorativizmom rozohraných línií a farieb vychádzajúcich predovšetkým z prírodných motívov.         

Virtuálnu podobu výstavy si môžete vychutnať na platforme Slovakiana. Zároveň je pre návštevníkov priamo v priestoroch Apponyiho paláca pripravená rozšírená digitalizovaná verzia výstavy.

Tešíme sa na vás.

 

  Vstupenka platí aj do
Múzea vinohradníctva
Veľký okruh:
Múzeum dejín mesta Stará radnica
Múzeum historických interiérov
Múzeum vinohradníctva
Predaj vstupeniek do 15.00
Základné vstupné 4 € 6 €
Zľavnené vstupné
(deti do 14 r., študenti, dôchodcovia)
2 € 3 €
Rodinné vstupné
(2 dospelí a deti do veku 14 r.)
8 € 12 €
Školská skupina
(neplatí počas letných prázdnin)
1,50 € 1,5 €
Neplatiaci
(deti do 6 rokov, ŤZP, ŤZP/S, novinári,
pedagogický dozor na 10 žiakov jedna osoba,
turistický sprievodca)
   
Zľavy pre držiteľov kariet
Bratislava Card 100 % 0 € 0 €
Vstupenka platí aj do Múzea vinohradníctva
Pondelok zatvorené  
Utorok 10.00 - 17.00 16.30 posledný vstup
Streda 10.00 - 17.00 16.30 posledný vstup
Štvrtok 10.00 - 17.00 16.30 posledný vstup
Piatok 10.00 - 17.00 16.30 posledný vstup
Sobota 11.00 - 18.00 17.30 posledný vstup
Nedeľa 11.00 - 18.00 17.30 posledný vstup
 
Nový rok zatvorené  
Veľký piatok zatvorené  
Biela sobota 11.00 - 18.00 17.30 posledný vstup
Veľkonočná nedeľa 11.00 - 18.00 17.30 posledný vstup
Veľkonočný pondelok zatvorené  
Sviatok všetkých svätých zatvorené  
Štedrý večer zatvorené  
Prvý sviatok vianočný zatvorené  
Silvester zatvorené  

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube

Súvisiace udalosti