03.06.2021 - 12.09.2021
utorok - nedeľa
Východoslovenské múzeum v Košiciach, Historická účelová budova
Námestie Maratónu mieru č. 2
040 01 Košice
055/622 03 09

OZNAM

Prosíme, buďme spoločne zodpovední a dodržujme hygienicko-ochranné opatrenia!

Na okraji záujmu / Z literárnych zbierok MMB

Múzeum mesta Bratislavy reinštaluje a sprístupňuje po Bratislave aj v Košiciach vo Východoslovenskom múzeu úspešnú výstavu Na okraji záujmu

Košičania si budú môcť pozrieť výstavu od 4. 6. 2021 do 12. 9. 2021 v priestoroch Historickej účelovej budovy. Návštevníkom sa naskytne pohľad na unikátne zbierkové predmety.

Výber zbierok a zámer výstavy naznačuje už v názve, že ide o zviditeľnenie zbierkových predmetov, ktoré v ostatných troch desaťročiach stáli v MMB mimo hlavnej pozornosti. Pomerne neznáme predmety z hľadiska svojej výpovednej hodnoty sú veľmi cenným súborom literárnych zbierok.

Výstavu autorsky pripravil Daniel Hupko, kurátor zbierky.

Výstava dokumentuje dva základné okruhy – osobnosť spisovateľa Janka Jesenského, ktorého osobnú a literárnu pozostalosť Múzeum mesta Bratislavy spravuje od roku 1958 a literárny život v meste od 20. do 80. rokov 20. storočia.

Obsah výstavy pracuje s konceptom „na okraji záujmu“ v dvoch významoch. Pred rokom 1989 boli z literatúry zdôrazňované iba niektoré témy, iba niektorí autori. Po roku 1989 záujem o literárne múzea opadol v dôsledku únavy návštevníkov z povinných exkurzií a prehliadok výstav, v širšom kultúrnom kontexte sa do popredia dostali nové témy.

Literárne zbierky múzeí na Slovensku – nielen Múzea mesta Bratislavy – sa dostali na okraj pozornosti odborných pracovníkov múzea i jeho návštevníkov. Druhou témou z okraja záujmu je zacielenie výstavy na exponáty, ktorých spojenie s literatúrou nie je ľahké hneď odhaliť – tento kontext je potrebné najskôr odkryť a následne naň poukázať. Nejde teda primárne o výstavu o literatúre, ale o výstavu o literárnych zbierkach prepojených s osobnosťami, ktorým tieto predmety patrili a ostali po nich ako odkaz na ich význam v oblasti literárneho a kultúrneho života. 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube

Súvisiace udalosti