18.05.2021 - 30.05.2021
Nádvorie Starej radnice
Primaciálne nám. 3, Bratislava
Stará radnica

+421 259 100 811
+421 259 100 847
mmba@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne hygienické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

My sme starí Prešpuráci / Régi pozsonyiak vagyunk / Ich bin ein Pressburger

Pop-up výstava prezentuje výstup digitalizačno-dokumentačného projektu: „Ich bin ein Pressburger“

Príbehy, fotografie a dokumenty starých bratislavských (prešporských) rodín

Na nádvorí Starej radnice pripravilo Občianske združenie Bratislavské rožky – Pozsonyi Kifli Polgári Társulás v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy pop-up výstavu My sme starí Prešpuráci / Régi pozsonyiak vagyunk / Ich bin ein Pressburger.

Cieľom výstavy je prezentovať príbehy, fotografie, dokumenty starých bratislavských (prešporských) rodín. Pop-up výstava je výstupom dlhoročného digitalizačno-dokumentačného projektu: „Ich bin ein Pressburger“. Zámerom výstavy je, aby obyvatelia a návštevníci mesta získali informácie o starých Bratislavčanoch a spoznali viacnárodnostné tradície Bratislavy.

 

Vernisáž výstavy

18. 5. 2021, 1800, nádvorie Starej radnice

https://bratislavskerozky.sk/eventy/vernisaz-exterierovej-vystavy-my-sme-stari-presporaci/

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy

Súvisiace udalosti