Príbeh Mimi

Neformálny vzdelávací program

Príbeh Mimi

Neformálny vzdelávací program
30.01.2020 - 31.12.2021
utorok - piatok
začiatok o 10.00 hod.
Ateliér Múzeum má budúcnosť
Primaciálne nám. 3
Stará radnica

+421 259 100 827 +421 917 617 780 ateliermmb@bratislava.sk martina.pavlikanova@bratislava.sk beata.husova@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne hygienické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

 

Príbeh Mimi

Neformálny vzdelávací program pre školy je ukážkou života detí v Bratislave v prvej Československej republike

Príbeh Mimi oslovuje súčasnú generáciu mládeže a porovnáva dva rôzne svety

Príbeh Mimi rozpráva autentický príbeh sympatickej Mimi Redlichovej pochádzajúcej zo židovskej rodiny. Prežila so svojimi vrstovníkmi detstvo a dospievanie v Bratislave v 20. - 30. rokoch 20. storočia tesne po vzniku prvej Československej republiky, v období medzi dvoma svetovými vojnami. Vtipné sú jej postrehy na rodinu, prežívanie prvých chvíľ v škole a množstvo zážitkov, ktoré denne prežíva so svojimi vrstovníkmi, priateľmi. Rozprávanie príbehu Mimi Redlichovej je ovplyvnený zachovanými spomienkami samotnej protagonistky. Rozprávanie je podložené fotografickým materiálom z dvoch zachovaných albumov – zbierkových predmetov Múzea mesta Bratislavy.  Na pozadí príbehu sa odvíjajú zmeny v spoločnosti, kultúre a politike v mladom Československu, ktoré sa dotýkajú najmä života obyvateľov Bratislavy. Zaujímavé je sledovanie premeny názvov ulíc, námestí, osádzanie sôch a ich odstraňovanie, ale aj čulý rozvoj dopravy, výstavby Bratislavy a životný štýl v stále trojjazyčnom meste. Súčasťou publikácie je vkladaná mapa Bratislavy z roku 1931 graficky doplnená súčasnými názvami verejných priestorov mesta. 

Program ucelene podáva vnímanie dieťaťa Mimi a neskôr názory dospievajúcej mladej slečny na celé spektrum života. Je posolstvom pre dnešné deti a mládež, ktoré môžu porovnať ich súčasné problémy s vrstovníčkou známou z jej fotografií. Program a publikácia sa dotýka okrajovo aj života vydatej Mimi Kučerovej, dospelej mladej ženy, počas druhej svetovej vojny a po jej skončení.

 

PROGRAMY PRE ŠKOLY
 
Ateliér Múzeum má budúcnosť ponúka interaktívne neformálne vzdelávacie programy pre všetky stupne a typy škôl – materské, základné, stredné a pre záujmové organizácie.
Programy v stálej ponuke sú zamerané na tematické múzeá MMB, zbierkové predmety prepojené s dejinami Bratislavy
Krátkodobé programy obsahovo vychádzajú z aktuálnych výstav realizovaných v MMB.
 
Programy sú v ponuke počas celého školského roka. Pre záujmové organizácie aj počas prázdnin. Na programy je potrebné objednať sa vopred.
 
Vstupné:
Školské skupiny (minimálne 10 osôb v skupine): 1,50 € / 1 osoba
Pedagogický sprievod: 0 €
 
PROGRAMY PRE RODINY
 
Ateliér Múzeum má budúcnosť je interaktívny priestor pre každého, kto sa chce zabávať, hrať a dozvedieť sa nové poznatky o histórii hlavného mesta SR Bratislavy tvorivým a invenčným spôsobom. Sprievodcom po histórii je zvedavá ryšavá mačka Malvína, ktorá sa všade zmestí a všetko vypátra.
V ateliéri zažije publikum cestovanie z prítomnosti do minulosti aj pohľad do budúcnosti.
 
Interaktívne sprievodné programy sú šité na mieru k aktuálnym výstavám i stálym expozíciám, zbierkovým predmetom a odpovedajú na otázku načo nám je múzeum.
 
V roku 2022 pripravujeme ďalšiu ponuku ateliéru s názvom Narodeninová párty v múzeu. Program pre deti a mládež sa odohrá v nevšednom priestore múzea a oslávenec sa stane na chvíľu osobnosťou z dejín Bratislavy a pozve svojich návštevníkov do určitej historickej doby.
 
Vstupné:
deti 3 €
jeden dospelý s dieťaťom 0 €
dospelí 2 €
 
PROJEKT OŽIVENÉ UČEBNICE
 
Projekt Oživené učebnice je špecifickým druhom  neformálneho vzdelávania v Múzeu mesta Bratislavy pre všetky typy škôl – materské, základné, stredné a pre záujmové organizácie.
 
Interaktívne prepája priestor s historickými témami a zážitkovo vytvára nadhľad nad históriou. Po dominantnej časovej osi posúva návštevníkov v čase, upozorňuje na dôležité medzníky svetových a európskych dejín a najmä na históriu hlavného mesta SR Bratislavy.
 
Putovanie za históriou oživuje veľkorozmerná tapeta s vyobrazením panovníkov, ktorí vládli a ovplyvňovali udalosti na území dnešného Slovenska od Sama až po Karola I.Magnetické steny s tematickými maketami interaktívne dopĺňajú jednotlivé programy a dodávajú im hravosť, rozvíjajú myslenie publika zapojením viacerých zmyslových receptorov.
 
Projektu Oživené učebnice tvorí doteraz sedem vzdelávacích programov doplnených o rovnomenné didaktické publikácii z edície História v kocke:
Mária Terézia a my
Prišli k nám Rimania
Slovania z Devína
Tajomstvo lekárne U červeného raka
Prechádzky s pánom Marquartom
Príbeh Mimi
Remeslo má zlaté dno
 
Programy sú v ponuke počas celého školského roka. Pre záujmové organizácie aj počas prázdnin. Na programy je potrebné objednať sa vopred.
 
Vstupné:
Školské skupiny (minimálne 10 osôb v skupine): 1,50 € / 1 osoba
Pedagogický sprievod: 0 €

Pozrite si tiež

Publikácie
#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube

Súvisiace udalosti

Hlavný partner