Prišli k nám Rimania

Neformálny vzdelávací program

Prišli k nám Rimania

Neformálny vzdelávací program
01.01.2021 - 31.12.2021
utorok - piatok
začiatok o 10.00 hod.
Ateliér Múzeum má budúcnosť
Primaciálne nám. 3
Stará radnica

+421 259 100 827
+421 917 617 780
ateliermmb@bratislava.sk
martina.pavlikanova@bratislava.sk
beata.husova@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne hygienické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

Prišli k nám Rimania

Neformálny vzdelávací program pre školy rozpráva o existencii vojenského tábora Gerulata v Rusovciach

Program prišli k nám Rimania predstaví pozostatky kastela a archeologické nálezy v Gerulate, ktoré odkazujú, že Rimania boli aj na našom území

Zdá sa vám, že Rím je ďaleko? Možno áno, možno nie, veď hranice Rímskej ríše siahali kedysi až na naše územie. Ak sa chcete o tejto dobe dozvedieť viac, vydajte sa s rímskym vojakom Avitom do Gerulaty. Pozostatky kastela a archeologické nálezy v Gerulata dokazujú, že Rimania boli na našom území už v 1. storočí nášho letopočtu. Hýbali dejinami a ich poznatky využívame dodnes.

Interaktívny vzdelávací programy začína pozdravom Salve! a premenou publika na rímskych občanov. Každý dostane rímsky odev – tuniku a rímske meno. Spoločne s múzejnou pedagogičkou sa publikum prenesie v čase do roku 753 pred našim letopočtom až 476 nášho letopočtu, do obdobia Rímskej ríše, jednej z najmocnejších na svete. Sprievodcom je rímsky vojak Avitus, ktorý s II. légiou pomocnou prišiel v 2. storočí n. l. do Gerulaty.

Kópie zbierkových predmetov
Kópie zbierkových predmetov
Kópie zbierkových predmetov
Kópie zbierkových predmetov

 

Ateliér Múzeum má budúcnosť ponúka interaktívne neformálne vzdelávacie programy pre všetky stupne a typy škôl – materské, základné, stredné a pre záujmové organizácie.
Programy v stálej ponuke sú zamerané na tematické múzeá MMB, zbierkové predmety prepojené s dejinami Bratislavy
Krátkodobé programy obsahovo vychádzajú z aktuálnych výstav realizovaných v MMB.
 
Programy sú v ponuke počas celého školského roka. Pre záujmové organizácie aj počas prázdnin. Na programy je potrebné objednať sa vopred.
 
Vstupné:
Školské skupiny (minimálne 10 osôb v skupine): 1,50 € / 1 osoba
Pedagogický sprievod: 0 €
Pondelok

zatvorené

Utorok 10.00 - 17.00
16.30 posledný vstup
Streda 10.00 - 17.00
16.30 posledný vstup
Štvrtok 10.00 - 17.00
16.30 posledný vstup
Piatok 10.00 - 17.00
16.30 posledný vstup
Sobota 11.00 - 18.00
17.30 posledný vstup
Nedeľa 11.00 - 18.00
17.30 posledný vstup

1.1. Nový rok - zatvorené
Veľký piatok - zatvorené
Veľkonočná nedeľa - zatvorené
Veľkonočný pondelok - zatvorené
1.11. Sviatok všetkých svätých - zatvorené
24.12. Štedrý večer - zatvorené
25.12. Prvý sviatok vianočný - zatvorené
31.12. Silvester - zatvorené

Projekt Oživené učebnice je špecifickým druhom  neformálneho vzdelávania v Múzeu mesta Bratislavy pre všetky typy škôl – materské, základné, stredné a pre záujmové organizácie.
Interaktívne prepája priestor s historickými témami a zážitkovo vytvára nadhľad nad históriou. Po dominantnej časovej osi posúva návštevníkov v čase, upozorňuje na dôležité medzníky svetových a európskych dejín a najmä na históriu hlavného mesta SR Bratislavy. Putovanie za históriou oživuje veľkorozmerná tapeta s vyobrazením panovníkov, ktorí vládli a ovplyvňovali udalosti na území dnešného Slovenska od Sama až po Karola I.
Magnetické steny s tematickými maketami interaktívne dopĺňajú jednotlivé programy a dodávajú im hravosť, rozvíjajú myslenie publika zapojením viacerých zmyslových receptorov.
Projektu Oživené učebnice tvorí doteraz sedem vzdelávacích programov doplnených o rovnomenné didaktické publikácii z edície História v kocke:
Mária Terézia a my
Prišli k nám Rimania
Slovania z Devína
Tajomstvo lekárne U červeného raka
Prechádzky s pánom Marquartom
Príbeh Mimi
Remeslo má zlaté dno
 
Programy sú v ponuke počas celého školského roka. Pre záujmové organizácie aj počas prázdnin. Na programy je potrebné objednať sa vopred.
 
Vstupné:
Školské skupiny (minimálne 10 osôb v skupine): 1,50 € / 1 osoba
Pedagogický sprievod: 0 €

Pozrite si tiež

Publikácie
#MuzeumMestaBratislavy

Súvisiace udalosti

Hlavný partner