Remeslo má zlaté dno

Neformálny vzdelávací program

Remeslo má zlaté dno

Neformálny vzdelávací program
01.01.2021 - 31.12.2021
utorok - piatok
začiatok o 10.00 hod.
Ateliér Múzeum má budúcnosť
Primaciálne nám. 3
Stará radnica

+421 259 100 827
+421 917 617 780
ateliermmb@bratislava.sk
martina.pavlikanova@bratislava.sk
beata.husova@bratislava.sk

OZNAM

Milí návštevníci, akceptujte všetky aktuálne hygienické nariadenia a počet návštevníkov stanovaný pre výstavné priestory.

Remeslo má zlaté dno

Neformálny vzdelávací program približuje rozkvet remesla a cechov v 17. - 18. storočí v Bratislave

Program Remeslo má zlaté dno zavedie na zaujímavé miesta a zákutia Bratislavy, kde aj dnes nájdeme stopy po remesle a živote remeselníkov

Myslíte, že aj dnes platí kto remeslo vie, vo svete sa nestratí alebo remeslo má zlaté dno? Ak by sme žili v 19. storočí alebo ešte aj dávnejšie, určite by nás rodičia dali do učenia k majstrovi, aby sme mali v rukách nejaké poctivé remeslo. 

Interaktívny vzdelávací program približuje rozkvet remesla a cechov v 17. – 18. storočí v Bratislave.  Prevedie publikum uličkami Bratislavy, kde a aj dnes nájdeme stopy zlatého veku remesiel. Pomyselnými bránami - Vydrickou, Michalskou, Rybárkou a Laurinskou spolu s múzejnou pedagogičkou vstúpia do 18. storočia, do slobodného kráľovského mesta Prešporok. Sprievodcom medzi remeselníkmi bude Johann Christoph Scheuchel, tovariš slávneho cechu cinárskeho a syn ešte slávnejšieho majstra cinára. 

Remeslo má zlaté dno, interaktívna pomôcka
Remeslo má zlaté dno, interaktívna pomôcka
Remeslo má zlaté dno, interaktívne pomôcky
Remeslo má zlaté dno, interaktívne pomôcky

Johann Christoph Scheuchel rozpráva svoj životný príbeh, odhaľuje dodnes stojací objekt na Sedlárskej ulice, kde rodina žila, ale aj miesta spojené s jeho pôsobením v Bratislave.

Na pozadí príbehu opisuje život učňov, tovarišov, ich vandrovky, poskytuje cenné informácie o pravidlách a fungovaní cechov v Bratislave. Zavedie do ulíc mesta a upozorní na názvy ulíc ako pozostatku slávnej remeselnej tradície. Okrem cinárskeho vyzdvihne aj medikováčske a hodinárske remeslo, ktorých emelecko-reemslené artefakty sú bohato zastúpené v zbierkových fondopch a expozíciách Múzea mesta Bratislavy.

 

PROGRAMY PRE ŠKOLY
 
Ateliér Múzeum má budúcnosť ponúka interaktívne neformálne vzdelávacie programy pre všetky stupne a typy škôl – materské, základné, stredné a pre záujmové organizácie.
Programy v stálej ponuke sú zamerané na tematické múzeá MMB, zbierkové predmety prepojené s dejinami Bratislavy
Krátkodobé programy obsahovo vychádzajú z aktuálnych výstav realizovaných v MMB.
 
Programy sú v ponuke počas celého školského roka. Pre záujmové organizácie aj počas prázdnin. Na programy je potrebné objednať sa vopred.
 
Vstupné:
Školské skupiny (minimálne 10 osôb v skupine): 1,50 € / 1 osoba
Pedagogický sprievod: 0 €
 
PROGRAMY PRE RODINY
 
Ateliér Múzeum má budúcnosť je interaktívny priestor pre každého, kto sa chce zabávať, hrať a dozvedieť sa nové poznatky o histórii hlavného mesta SR Bratislavy tvorivým a invenčným spôsobom. Sprievodcom po histórii je zvedavá ryšavá mačka Malvína, ktorá sa všade zmestí a všetko vypátra.
V ateliéri zažije publikum cestovanie z prítomnosti do minulosti aj pohľad do budúcnosti.
 
Interaktívne sprievodné programy sú šité na mieru k aktuálnym výstavám i stálym expozíciám, zbierkovým predmetom a odpovedajú na otázku načo nám je múzeum.
 
V roku 2022 pripravujeme ďalšiu ponuku ateliéru s názvom Narodeninová párty v múzeu. Program pre deti a mládež sa odohrá v nevšednom priestore múzea a oslávenec sa stane na chvíľu osobnosťou z dejín Bratislavy a pozve svojich návštevníkov do určitej historickej doby.
 
Vstupné:
deti 3 €
jeden dospelý s dieťaťom 0 €
dospelí 2 €
 
PROJEKT OŽIVENÉ UČEBNICE
 
Projekt Oživené učebnice je špecifickým druhom  neformálneho vzdelávania v Múzeu mesta Bratislavy pre všetky typy škôl – materské, základné, stredné a pre záujmové organizácie.
 
Interaktívne prepája priestor s historickými témami a zážitkovo vytvára nadhľad nad históriou. Po dominantnej časovej osi posúva návštevníkov v čase, upozorňuje na dôležité medzníky svetových a európskych dejín a najmä na históriu hlavného mesta SR Bratislavy.
 
Putovanie za históriou oživuje veľkorozmerná tapeta s vyobrazením panovníkov, ktorí vládli a ovplyvňovali udalosti na území dnešného Slovenska od Sama až po Karola I.Magnetické steny s tematickými maketami interaktívne dopĺňajú jednotlivé programy a dodávajú im hravosť, rozvíjajú myslenie publika zapojením viacerých zmyslových receptorov.
 
Projektu Oživené učebnice tvorí doteraz sedem vzdelávacích programov doplnených o rovnomenné didaktické publikácii z edície História v kocke:
Mária Terézia a my
Prišli k nám Rimania
Slovania z Devína
Tajomstvo lekárne U červeného raka
Prechádzky s pánom Marquartom
Príbeh Mimi
Remeslo má zlaté dno
 
Programy sú v ponuke počas celého školského roka. Pre záujmové organizácie aj počas prázdnin. Na programy je potrebné objednať sa vopred.
 
Vstupné:
Školské skupiny (minimálne 10 osôb v skupine): 1,50 € / 1 osoba
Pedagogický sprievod: 0 €

Pozrite si tiež

Publikácie
#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube

Súvisiace udalosti

Hlavný partner